• iPad : khoảng trống smartphone vs laptop sẽ được lấp đầy