• ♨♨...Dimsum collection của Ming Dynasty

    Hoàng Khải đã sưu tầm những món ăn Dimsum này dành cho những người yêu thích ẩm thực Trung Hoa (nhẩm trà)