• 🧂🧂 MUỐI TIÊU LỐP

    Tiêu thì tiêu sọ ngon chứ
    muối tiêu lốp ngon hơn muối tiêu sọ 1 tỷ lần