• nước mắm Phương Loan (Phan Thiết)


    chất ko cần nổi tiếng