• ♨♨ ...Cobb salads | Diamond Plaza tầng 5

    Salads nguyên thau bự.   có vừa gà vừa trứng vừa bacon với mayo dressing lun