• Coffee : 95% cafe ở VN là Robusta, nhiều hơn 50% so với Arabia