• Thinkpad T61 : không thể thiếu trong mọi nhà


    sẽ book 1 bạn từ US