• Blackberry 9780

    pin khủng, RAM rộng, giá mềm so với những gì đem lại . 9780 OS 6 xứng đáng đầu tư hơn những máy OS 7 đắt tiền pin ko hiệu quả